care4kids care4jongeren care4volwassenen nieuwsbrief

Bel-me-terug

Bel-me-terug
Naam *

Ongeldige invoer
Telefoonnummer *

Vul alleen cijfers in, zonder haakjes of tussenstreepje. Bijv.: 0318123456
Bel me terug in de: *

Ongeldige invoer
Code
Code
  Ververs
Ongeldige invoerWerkwijze

Intakegesprek

Voordat begeleiding kan starten (in een plusgroep, huiswerkbegeleiding, studievaardigheidstraining of individueel) vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt:

  • de hulpvraag benoemd en informatie uitgewisseld tussen ouders, kind / jongere en Care4Plus

  • gekeken of het klikt en het hulpaanbod aansluit bij de hulpvraag

  • een vragenlijst gebruikt om vast te stellen of er sprake is van hoogbegaafdheid als hierover twijfel bestaat

Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos.


Begeleidingsplan

De begeleiding vindt plaats vanuit een begeleidingsplan. In dit plan staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden, hoe en binnen welke termijn.


Evaluatie

  • een tussenevaluatie halverwege de begeleidingsperiode en indien nodig wordt het begeleidingsplan bijgesteld

  • aan het einde van de begeleidingsperiode volgt een evaluatiegesprek met ouders en kind/jongere en wordt aan de hand van het begeleidingsplan de ontwikkeling besproken.

Bij korte begeleidingstrajecten vervalt de tussenevaluatie.

contactbutton