06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Care4Plus

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Vragen rond hoogbegaafdheid?

Care4Plus coacht hoogbegaafde kinderen en jongeren en geeft adviezen over opvoeding en onderwijs aan hun ouders en leerkrachten.

Individuele begeleiding en ambulante begeleiding

Care4Plus biedt aan verschillende doelgroepen begeleiding. Dit vindt plaats op locatie (ambulant), thuis of op school.

Individuele begeleiding

Care4Plus biedt individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen en jongeren, aan hun ouders en leerkrachten. Ook kan Care4Plus adviezen geven.

Hoe werkt aanmelden?

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het invullen van het contactformulier. Care4Plus probeert zo snel mogelijk contact op te nemen om uw vragen te bespreken en/of een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek.

1. Aanmelden

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het invullen van het contactformulier. Care4Plus probeert zo snel mogelijk contact op te nemen om uw vragen te bespreken en/of een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek.

2. Intake

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw situatie en hulpvragen. Vervolgens kijken we of het aanbod van Care4Plus past bij uw hulpvraag en bespreken we hoe de benodigde hulp geboden kan worden dat past bij uw situatie. Kunnen we u niet helpen met ons aanbod, dan denken we mee over andere passende hulp. Care4Plus werkt met een vaste groep specialisten met aanvullende expertise samen, waarheen zonodig verwezen kan worden (bijv. voor het uit laten voeren van testen). Aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

3. Goedkeuring opdrachtgever

Na formele goedkeuring door opdrachtgever van de opdracht worden in een volgend gesprek de doelen en een begeleidingsplan opgesteld.

4. Begeleiding & evaluatie

Na drie tot vijf begeleidingsgesprekken wordt kort geëvalueerd hoe de begeleiding gaat en wordt indien nodig het begeleidingsplan bijgesteld.

5. Einde begeleiding

Aan het einde van de begeleidingsperiode wordt een evaluatiegesprek gehouden met het kind/jongere en andere betrokkenen en wordt aan de hand van het begeleidingsplan de ontwikkeling besproken.

Ouders en/of leerkrachten worden per mail of via een (kort) gesprek (na het begeleidingsbezoek) geïnformeerd over de werkpunten en voortgang van de begeleiding.

Care4Plus komt voor begeleiding en advies naar de cliënt toe (ambulante begeleiding).

Individuele begeleiding

Kinderen in het basisonderwijs

Hoogbegaafde kinderen zijn en denken anders dan de meeste andere kinderen. Ze hebben alles veel sneller door, zijn nieuwsgierig en stellen hun ouders of leerkrachten soms moeilijke vragen.

Jongeren in de onderbouw voortgezet onderwijs

Hoogbegaafde jongeren komen op de middelbare school voor het eerst in aanraking met grote hoeveelheden huiswerk.

Ouders van kinderen met hoogbegaafdheid

De ontwikkeling van een hoogbegaafd kind verloopt anders dan dat van een gemiddeld kind. Het is van belang om de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen te leren kennen en daar adequaat op in te spelen.

Over mij

Ik ben Marjo van Dam (1971), pedagoog en ECHA specialist Hoogbegaafdheid. In 2010 heb ik de opleiding Pedagogiek aan hogeschool Driestar Educatief in Gouda afgerond.

Begin 2018 behaalde ik het diploma ECHA Specialist in Gifted Education (specialist Hoogbegaafdheid) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Ik ben getrouwd en moeder van drie hoog- en meerbegaafde kinderen.

Wacht niet langer. Vraag vandaag nog meer informatie!

Privacy

Pin It on Pinterest