06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Care4Plus

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Kinderen in het basisonderwijs

Ambulante begeleiding voor kinderen in het basisonderwijs

Hoogbegaafde kinderen zijn en denken anders dan de meeste andere kinderen. Ze hebben alles veel sneller door, zijn nieuwsgierig en stellen hun ouders of leerkrachten soms moeilijke vragen. Vaak hebben ze zich al jong dingen eigen gemaakt die voor andere kinderen pas op latere leeftijd komen. Hoogbegaafde kinderen zijn ook gevoelige kinderen. Ze voelen de stemming van anderen haarfijn aan en houden niet van ruzie. Ze hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel: het moet er wel eerlijk aan toegaan!

Hoogbegaafd zijn is niet altijd makkelijk. Hoogbegaafde kinderen vervelen zich vaak op school en vinden soms moeilijk aansluiting bij klasgenoten. Om niet teveel uit de toon te vallen passen ze zich aan. Met als gevolg dat ze gaan onderpresteren; hun motivatie daalt en ze komen slecht in hun vel te zitten. Signalen van hun slechte welbevinden zijn slecht slapen, vaak boos en brutaal zijn of juist teruggetrokken en neerslachtig worden. Soms gaan ze zich clownesk gedragen. Ze vinden school en andere dingen stom of saai en willen vaak niet (meer) naar school.

In deze situatie kan individuele begeleiding van het kind helpen om weer gelukkig te worden. Door inzicht in wat hoogbegaafdheid is begrijpt het kind zichzelf beter en de verschillen die er vaak zijn met andere kinderen. Het leert reflecteren op niet helpende overtuigingen (‘mindset’) zoals een over- of onderschatting van zichzelf of ideeën die het kind faalangstig maken.

Bij sommige hoogbegaafde kinderen kan ook autisme aanwezig zijn. Care4Plus heeft veel ervaring met deze kinderen en past de begeleiding op hun behoeften aan.

Door gesprekken maar ook oefeningen wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan doelen, die met het kind en de ouders zijn afgesproken.

Kinderen in het basisonderwijs

Een begeleidingstraject begint met een vrijblijvend intake gesprek aan huis en duurt gemiddeld 10 sessies van 30 tot 45 minuten die wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. Tussentijds wordt teruggekoppeld naar de ouders en aan het eind wordt geëvalueerd of de doelen behaald zijn en of er nog vervolgstappen gedaan moeten worden.

Wacht niet langer. Vraag vandaag nog meer informatie!

Privacy

Pin It on Pinterest