06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Care4Plus

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Ouders van hoogbegaafde kinderen

Ouders van hoogbegaafde kinderen

De ontwikkeling van een hoogbegaafd kind verloopt anders dan dat van een gemiddeld kind. Het is van belang om de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen te leren kennen en daar adequaat op in te spelen.
Een hoogbegaafd kind opvoeden is intensief. Hoe ga je om met eindeloze discussies? Of met heftige emotionele reacties?
De meest gebruikelijke manier van opvoeden, het straffen en belonen, werkt niet bij hoogbegaafde kinderen. Het vraagt een andere insteek. Care4Plus helpt ouders om te ontdekken welke intentie vanuit het hoogbegaafd zijn achter het gedrag zit en reikt handvatten aan die op de behoeften van het hoogbegaafde kind aansluiten. Dit kan gebeuren in een enkel adviesgesprek maar ook een serie gesprekken die als doel hebben de ouder(s) te begeleiden in de omgang met hun kind. In zulke opvolgende gesprekken wordt het effect van de afgesproken interventies geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Omdat ouders hun kind het beste kennen werkt Care4Plus niet met standaard adviezen maar wordt de input van ouders altijd meegenomen in de aanpak.

Passend onderwijs

Vaak kunnen er vragen zijn bij ouders over school. Care4plus kan helpen om te begrijpen wat het kind nodig heeft op school om voldoende cognitieve uitdaging te krijgen en zich goed te voelen in de klas. Waar nodig helpt Care4Plus om ouders voor te bereiden op een gesprek met school of kan zelf ook meegaan. Insteek is altijd om samen oplossingen te zoeken binnen de mogelijkheden van ouders en school. Het gaat uiteindelijk om passend onderwijs voor uw kind!

Wacht niet langer. Vraag vandaag nog meer informatie!

Privacy

Pin It on Pinterest