06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Care4Plus

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Uitzonderlijk begaafden (IQ>145)

Uitzonderlijk begaafden (IQ>145)

Uitzonderlijk begaafde kinderen en jongeren scoren bijzonder hoog op een IQ-test (IQ>145). Een uitzonderlijk begaafd kind denkt, voelt en redeneert heel anders dan een gemiddeld begaafd kind. Om dit duidelijk te maken kun je het beeld van een microscoop gebruiken. Nemen gemiddelde mensen de wereld om hen heen waar door gewone lenzen, hoogbegaafde kinderen (IQ 130) doen dit door een microscoop en de uitzonderlijk begaafden zien de wereld door een electronenmicroscoop. Ze zien gewone dingen op heel verschillende manieren en ze zien ook vaak dingen die anderen niet kunnen zien.

Intensiteit definieert uitzonderlijk begaafden. Ze zijn intenser, denken en voelen bewuster en dieper. Deze kinderen hebben een hogere mentale leeftijd dan hun fysieke leeftijd. Ze hebben meer kennis en een hoge snelheid van leren (lesstof van 4 jaar basisschool kunnen ze in 1 jaar leren). Ook lopen uitzonderlijk begaafde leerlingen vaak 5 à 6 jaar vooruit met hun sociale ontwikkeling ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Uitzonderlijk begaafde leerlingen hebben hun klasgenoten niets te melden en begrijpen het ‘kinderachtige’ gedrag van klasgenoten niet. Klasgenoten begrijpen de uitzonderlijk begaafde leerling ook niet, want die is te serieus, gebruikt te veel en te ingewikkelde woorden en heeft een te groot rechtvaardigheidsgevoel.

Wanneer uitzonderlijk begaafde kinderen geen aangepast programma krijgen en alleen bij hun leeftijdsgenoten blijven, kunnen ze extreem angstig worden, een grote mate van stress ontwikkelen, gedragsproblemen laten zien, langdurig onderpresteren, voor alles gedemotiveerd raken (ook voor wat ze vroeger leuk vond) en hun zelfvertrouwen verliezen.

Care4Plus heeft ervaring opgedaan met deze groep uitzonderlijk begaafde kinderen en biedt coaching en advisering aan.

Uitzonderlijk begaafd?

Voor de uitzonderlijk begaafde leerling is maatwerk nodig op school. Care4Plus kan meedenken mee in het opstellen van een persoonlijk leerplan, dat uitgaat van de (leer)behoeftes van het kind. Bij het bepalen van het programma speelt het einddoel – wat moet de leerling beheersen als hij/zij de school verlaat – een rol en wordt zorg gedragen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling binnen de mogelijkheden van school en ouders. Het standaard compacten en verrijken is niet genoeg. Care4Plus denkt creatief in het zoeken naar oplossingen.

Om uitzonderlijk begaafden te helpen zichzelf te leren kennen en begrijpen coacht Care4Plus hen. Door inzicht in wat uitzonderlijk begaafd zijn is begrijpt het kind zichzelf beter en de verschillen die er zijn met andere kinderen. Het kind leert reflecteren op gedachten of ideeën die hem of haar (faal)angstig maken of stress geven. Coaching kan het kind helpen zijn zelfvertrouwen te versterken en weer gelukkig te worden.

Care4Plus kan ook ouders van uitzonderlijk begaafde kinderen bijstaan in de vragen die ze hebben.

Wacht niet langer. Vraag vandaag nog meer informatie!

Privacy

Pin It on Pinterest