06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Werkwijze

Werkwijze Care4Plus

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het invullen van het contactformulier. Care4Plus probeert zo snel mogelijk contact op te nemen om uw vragen te bespreken en/of een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw situatie en hulpvragen. Vervolgens kijken we of het aanbod van Care4Plus past bij uw hulpvraag en bespreken we hoe de benodigde hulp geboden kan worden dat past bij uw situatie. Kunnen we u niet helpen met ons aanbod, dan denken we mee over andere passende hulp. Care4Plus werkt met een vaste groep specialisten met aanvullende expertise samen, waarheen zonodig verwezen kan worden (bijv. voor het uit laten voeren van testen). Aan een intakegesprek zijn geen kosten verbonden.

Na formele goedkeuring door opdrachtgever van de opdracht worden in een volgend gesprek de doelen en een begeleidingsplan opgesteld.

Na drie tot vijf begeleidingsgesprekken wordt kort geëvalueerd hoe de begeleiding gaat en wordt indien nodig het begeleidingsplan bijgesteld.

Aan het einde van de begeleidingsperiode wordt een evaluatiegesprek gehouden met het kind/jongere en andere betrokkenen en wordt aan de hand van het begeleidingsplan de ontwikkeling besproken.

Ouders en/of leerkrachten worden per mail of via een (kort) gesprek (na het begeleidingsbezoek) geïnformeerd over de werkpunten en voortgang van de begeleiding.

Care4Plus komt voor begeleiding en advies naar de cliënt toe (ambulante begeleiding).

Contactformulier

Privacy

Pin It on Pinterest