06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Care4Plus

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

4Jou plusgroep

Spellen doen, ontdekken en samen zijn met ontwikkelingsgelijken tijdens de plusgroep.

4Jou plusgroep

De 4Jou plusgroep voorziet (hoog)begaafde kinderen in hun behoefte aan contact met ontwikkelingsgelijken. Op school merken ze dat ze anders denken en doen dan de meeste andere kinderen. Ze hebben ander taalgebruik, maken andere grapjes, hebben andere interesses. Hierdoor ervaren ze geen aansluiting en lopen teleurstellingen op in hun contacten met klasgenoten. Door om te gaan met kinderen die elkaar begrijpen en hetzelfde denken en voelen doen (hoog)begaafde kinderen positieve ervaringen op en ontwikkelen een realistisch zelfbeeld. Het programma van de plusgroep biedt (hoog)begaafde kinderen uitdaging en komt tegemoet aan de brede interesse, creativiteit en behoefte aan kennis en informatie van de kinderen. Ook leren ze zichzelf kennen in hun (hoog)begaafd zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Spellen doen, samenwerken, jezelf leren kennen en veel ontdekken, uit- en onderzoeken, uitvinden en creëren kenmerken de activiteiten op de plusgroep.

4Jou staat voor

  • Jezelf leren kennen in (hoog)begaafd zijn
  • Ontmoeting van ontwikkelingsgelijken
  • Uitdagende dingen doen 

Care4Plus heeft drie groepen van de 4Jou plusgroep

  • een onderbouwgroep (groep 3-5) op woensdagmiddag
  • een bovenbouwgroep (groep 6-8) op woensdagmiddag
  • een kleutergroep (kinderen van bijna 4 en groep 1-2) op vrijdagmiddag

Praktische informatie

In verband met een studie worden er geen plusgroepen georganiseerd in het schooljaar 2020-2021.

Plusgroep wordt gehouden in een ruimte van de Sionskerk, A. van Ostadelaan 78 te Veenendaal.

Voor de onderbouw- en bovenbouwgroep wordt plusgroep om de week gehouden op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (niet in schoolvakanties).

Voor de kleutergroep wordt plusgroep om de week gehouden op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur (niet in schoolvakanties).

De groepsgrootte is minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen.

Uw kind heeft geen intelligentieonderzoek nodig om mee te kunnen doen met de plusgroep. Na aanmelding volgt een afspraak om de behoeften van het kind door te spreken. Dit gesprek is kosteloos.

Uw kind kan gratis een middag met de plusgroep mee komen doen om te ervaren wat we doen.

Tarieven:

  • €150,- voor 10 middagen onderbouw- en bovenbouwgroep
  • €120,- voor 10 middagen kleutergroep

Wacht niet langer. Vraag vandaag nog meer informatie!

Privacy

Pin It on Pinterest